in

RIVM: Coronavirus aangetroffen in rioolwater, vermijd direct contact met afvalwater

In rioolwater in Tilburg en Amsterdam en bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Loon op Zand is het coronavirus gevonden.

Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Sommige patiënten met Covid-19 hebben het virus in de ontlasting, wat via de toiletten in het riool terechtkomt.

Het RIVM waarschuwt mensen die met afvalwater werken. ,,Mensen die met afvalwater werken, moeten direct contact met en het inslikken en het inademen van nevel van afvalwater vermijden.

Dit betekent dat zij persoonlijke beschermingsmiddelen moeten dragen die bij de werkzaamheden passen.”

Volgens het RIVM lopen zij geen risico als ze beschermende kleding dragen en zich houden aan de hygiënevoorschriften.

Onderzoek
Op 17 februari deed het RIVM een onderzoek in het afvalwater bij Schiphol. De eerste twee weken werd het coronavirus niet aangetroffen in deze monsters, maar in het afvalwater van 2, 9 en 16 maart werd het virus wel gevonden.

Dit was vier dagen nadat de eerste persoon in Nederland positief getest was op het nieuwe coronavirus”, laat het RIVM weten.

Lees ook  De gevangenen marcheren in een V formatie richting de camera, maar wie duikt er achter ze op? Ongelooflijk!

Op 3, 10 en 17 maart is ook afvalwater in Tilburg getest. Op die dagen is genetisch materiaal van het virus gevonden. Ook dit was binnen de eerste week na de eerste positief geteste patiënten vanaf 27 februari.

Op 3 en 18 maart is afvalwater bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Kaatsheuvel getest. Deze installatie zuivert onder andere het afvalwater afkomstig van Loon op Zand, waar de eerste gerapporteerde Covid-19 patiënt in Nederland woonachtig is.

In het monster genomen op 3 maart werd het coronavirus niet aangetroffen, maar in het monster genomen op 18 maart kon wel het genetische materiaal van het virus worden aangetoond.

Eerder toonde het RIVM met dezelfde techniek norovirus, antibioticaresistente bacteriën, poliovirus en mazelenvirus in afvalwater aan.

Kraanwater veilig?
Voordat water uit de kraan komt, wordt het meerdere keren gezuiverd. In eerste instantie komt rioolwater binnen bij een waterzuiveringsinstallatie zoals die in Kaatsheuvel. In het binnenkomende water is het coronavirus aangetroffen, maar bij het verlaten niet meer. Dat laat de Unie van Waterschappen weten.

Lees ook  Gaby Blaaser laat haar memmen er heel losjes bij hangen

Het gezuiverde water wordt in oppervlaktewater geloosd, waarna een bedrijf als Brabant Water het bij een tweede proces met strikte eisen zuivert.

,,Er is geen relatie tussen het afvalwater afkomstig uit de rioolwaterzuivering en het Brabants drinkwater. Dit zijn twee gescheiden waterstromen”, laat Brabant Water weten.

Brabant Water maakt drinkwater van grondwater. Het diepe grondwater is goed beschermd in de bodem tegen alle microbiologische verontreinigingen, inclusief virussen.

Ook de strenge hygiënevoorschriften zorgen dat het drinkwater goed beschermd is tegen alle microbiologische verontreinigingen, zoals het coronavirus. ,,Het drinkwater is veilig.”

Volgens de Unie van Waterschappen is er geen extra risico voor omwonenden in Kaatsheuvel. ,,In het water dat de rioolzuiveringsinstallatie verlaat is geen coronavirus aangetroffen.

Natuurlijk moet je niet gaan zwemmen of je hond in het water laten spelen waar het water geloosd wordt, maar dat is nu niet anders dan voorheen.”

Monique Westenberg geeft het goede voorbeeld met verdrietige foto op Instagram

RIVM-baas: Verspreiding coronavirus stabiliseert zich momenteel