in

De 17-jarige blijft een nachtje bij een vriend slapen. De volgende ochtend is niets meer wat het was!

Cody Dietz is een heel normale tiener. De 17-jarige spreekt geregeld af met vrienden en dan wordt er wel eens iets gedronken. Niets ongewoon voor een jongen van zijn leeftijd, maar die nacht, die hij bij een goede vriend doorbrengt, verandert zijn leven voorgoed.

Toen Bonnie Diets uit York, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, op een ochtend in juni 2009 haar zoon op zijn mobieltje probeert te bereiken, voelt ze meteen dat er iets aan de hand is. Na meerdere vruchteloze pogingen raakt ze in paniek.

Dan gaat de telefoon van Cody’s vader over. Maar de beller is niet Cody zelf, maar zijn vriend, bij wie hij de nacht van het feest was blijven slapen. Cody’s vriend licht de ouders in dat hun zoon niet kan opstaan en alleen maar wat voor zich uit mompelt. De vader is aanvankelijk niet erg bezorgd. Hij denkt dat Cody gewoon uitgeput is na een zware nacht. Cody kan alleen maar met zijn vader telefoneren terwijl de vriend de telefoon aan zijn oor houdt. Maar in plaats van met zijn vader te praten kan Cody alleen maar gorgelende geluiden uitbrengen.

Nog steeds is de vader niet bezorgd, maar Bonnie weet dat de situatie bittere ernst is en belt een ambulance. Als de hulpverleners aankomen, hebben ze meteen een slecht vermoeden: beroerte! Cordy werd met een helikopter meteen naar het ziekenhuis overgevlogen, waar dit vermoeden snel bevestigd werd. De neuroloog van het ziekenhuis, Dr. Ray Reichwein, is erg bezorgd om zijn toestand. “De tijd die vergaat tussen een beroerte en de diagnose is erg beslissend. De beste kansen op een volledig herstel wanneer deze tijdsspanne maximaal zes uur bedraagt. Omdat deze periode bij Cody bijna 12 uur beliep, is zijn toestand kritisch. Te meer omdat de scans wezen op een zware beroerte. Zijn overlevingskansen bedroegen ongeveer 20 procent.

Lees ook  Zijn vrouw verliet boos het huis en liet hem met hun kind achter. 2 dagen later ontvangt ze deze brief.

De opererende chirurgen begonnen meteen aan een urenlange operatie, waarbij ze een deel van zijn schedel verwijderden om de druk op de gezwollen hersenen te verminderen. Tijdens deze ingreep daalde zijn lichaamstemperatuur tot onder de 20 graden. Deze procedure, die hypothermie heet, wordt toegepast bij alle patiënten die een open hartoperatie of hersenoperatie moeten ondergaan. Door de afkoeling van het lichaam wordt het zuurstofverbruik van de hersenen verminderd en wordt het afsterven van de hersencellen tegengegaan. Aansluitend werd Cody drie weken lang in een kunstmatige coma gehouden.

Terwijl Bonnie en Cody aan zijn bed waakten, viel hen in dat Cody weken voor zijn beroerte al vreemde symptomen vertoonde. Hij sprak onduidelijk en zeer langzaam en zijn ledematen trilden regelmatig. Nu werd duidelijk waarom hij dit vreemde gedrag vertoonde.

Lees ook  Vrouw Wilde Testen Of Haar Man Vreemdging, Dus Deed Ze Dit…

Toen de artsen Cody uit zijn coma lieten ontwaken, werd de omvang van de schade duidelijk: de rechterhelft van zijn lichaam was verlamd en hij kon niet meer spreken en schrijven. De artsen voorspellen hem een lange revalidatie en dat hij wellicht nooit meer de oude zou worden. Maar Cody verrast iedereen als hij amper vier weken later opnieuw begint te praten. Tegen alle prognoses in was Cody na twee jaar weer helemaal gezond.

Na deze vreselijke ervaring stelde Cody zich tot doel om andere jongeren en hun ouders te wijzen op de symptomen van een beroerte en hen te sensibiliseren. Hij zei: “Ik wou dat ik voor mijn beroerte naar een dokters was geweest. Maar wie verwacht zoiets?” Zijn moeder waarschuwt expliciet voor de symptomen: een zwak gevoel, verlammingen in het gezicht, onduidelijk spreken en gezichtsverlies. “Mijn raad aan alle ouders is om geen van deze symptomen bij je kinderen te negeren”, zei Bonnie.

Bekijk het videoverslag hieronder en DEEL deze belangrijke waarschuwing met je vrienden en familie!

5 dagen voor haar dood wenst de 20-jarige om “mooi te sterven.” De foto’s van haar doodskist ontroeren niet alleen haar familie.

De artsen denken dat het 8-jarige meisje huilt omdat ze groeit – tot ze DIT in haar botten vinden! Ze beginnen onmiddellijk met de behandeling.